شهروند گرامي
با سلام و عرض ادب
چنانچه شما به  عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعي از سو جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي در سطح شهرستان داريد، مي‌توانيد  شكايت و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را با توجه  و رعايت نكات زير به سامانه رسيدگي به شكايات و اعلامات بازرسي فرمانداري ارسال نماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود.
لازم به ذکر است امکان ارسال اینترنتی تخلف و سوء جریان در فرمهای مخصوص هنوز محقق نشده و مقدمات آن در حال انجام می باشد که امیدواریم در آينده اي نزديك راه اندازی شود
 روشهای ارسال گزارش:
مکاتبه : ارسال گزارش به آدرس
 استان یزد - شهرستان بهاباد- خیابان ملاعبدالله - فرمانداری بهاباد - کدپستی 8976115879

نمونه برگه اعلام شكايت
فاکس گزارشات محرمانه:Image result for ‫دانلود فارسي‬‎
  03532472930
فاکس گزارشات عادی:

03532473040

گزارشات شفاهی و تلفنی
  03532472056 خانم دهقانزاده

حضوری :
تحویل گزارشات عادی به دبیرخانه عادی فرمانداری و تحویل گزارشات محرمانه به دبیرخانه محرمانه( حراست) فرمانداری و مراجعه به واحد بازرسی فرمانداری و پیگیری موضوع